Bitwa na wózki w E.leclerc Mielec

Andrzej Swół

W związku z zakończeniem wieloletniej służby w policji i przejściem na emeryturę insp. Andrzej Świder, Komendant Powiatowy Policji w Mielcu serdecznie podziękował za współpracę władzom samorządowym, przedstawicielom służb mundurowych, instytucjom działającym na rzecz bezpieczeństwa oraz wszystkim policjantom.

W słowach podziękowania podkreślił zadowolenie i satysfakcje, że na swojej zawodowej drodze spotkał ludzi życzliwych i pracowitych.


  

Bezpieczeństwo w ogrodach działkowych było głównym tematem spotkania prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu podinsp. Andrzejem Swółem, przedstawicielem Straży Miejskiej oraz dzielnicowymi, których obszar działania obejmuje mieleckie działki.

Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną zorganizowali spotkanie z prezesami ogrodów działkowych z terenu Mielca. Tematem spotkania było omówienie głównych celów i metod realizacji wdrożonego w listopadzie 2015 roku programu prewencyjnego “Bezpieczny Ogród”.


  


Slider


Slider
Slider
Slider