Slider

Andrzej Swół

Dziś w sali narad Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, w obecności Komendantów oraz kadry kierowniczej odbyła się uroczystość powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu nadkomisarza Grzegorza Bajdy.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Mielcu nadkom. Jackowi Juwie. Na uroczystości obecni byli I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu mł. insp. Andrzej Swół, Komendanci Komisaratów, Naczelnicy KPP Mielec oraz kierownicy jednostek podległych.


  

W związku z zakończeniem wieloletniej służby w policji i przejściem na emeryturę insp. Andrzej Świder, Komendant Powiatowy Policji w Mielcu serdecznie podziękował za współpracę władzom samorządowym, przedstawicielom służb mundurowych, instytucjom działającym na rzecz bezpieczeństwa oraz wszystkim policjantom.

W słowach podziękowania podkreślił zadowolenie i satysfakcje, że na swojej zawodowej drodze spotkał ludzi życzliwych i pracowitych.


  

Bezpieczeństwo w ogrodach działkowych było głównym tematem spotkania prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu podinsp. Andrzejem Swółem, przedstawicielem Straży Miejskiej oraz dzielnicowymi, których obszar działania obejmuje mieleckie działki.

Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną zorganizowali spotkanie z prezesami ogrodów działkowych z terenu Mielca. Tematem spotkania było omówienie głównych celów i metod realizacji wdrożonego w listopadzie 2015 roku programu prewencyjnego „Bezpieczny Ogród”.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider