Slider

Andrzeja Leppera

Profesor Tomasz Nałęcz , jeden z dyżurnych obrońców Wałęsy, często porównuje przywódcę Solidarności  do Józefa Piłsudskiego, przypominając jednocześnie, że   marszałek miał epizod współpracy z obcym wywiadem. Porównanie to wydaje się być krzywdzące dla Piłsudskiego, ponieważ trudno stawiać znak równości pomiędzy sprzedawaniem kolegów, a działalnością na rzecz odbudowy kraju.

Gdyby jednak szukać paralel miedzy Wałęsą a inną postacią historyczną, to najlepiej pasowałby tu król Jan III Sobieski.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider