Andrzek Wyzga

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Zespole Szkół Technicznych zorganizowano dla młodzieży zajęcia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tematem tegorocznej Zimowej Szkoły było Postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych (resuscytacja krążeniowo-oddechowa – cardiopulmonary resuscitation – CPR). Zajęcia odbywały się w podgrupach ćwiczeniowych liczących do 8 osób. Szkolenie przeprowadzono w oparciu o „metodę 4-kroków” wg Europejskiej Rady Resuscytacji.


  


Slider

Slider
Slider
Slider