Slider

Anna Dąbrowska-Iwan

9 nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mielecki odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Uroczyste wręczenie aktów mianowania odbyło się 29 sierpnia w Starostwie Powiatowym.

Zanim nauczyciele odebrali z rąk starosty Zbigniewa Tymuły i wicestarosty Marii Napieracz akty mianowania, złożyli rotę ślubowania o treści: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

 


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider