Slider

Anna Karwacka

Sport dla każdego! Erasmus + Sport Programme

Tak ciekawego projektu jeszcze w Mielcu nie było. Mielecki magistrat pozyskał 22 tys. euro z funduszy Unii Europejskiej na realizację międzynarodowego programu „Do-U-Sport?”

Program skierowany jest do amatorów sportu bez względu na wiek, płeć czy status materialny. Jego celem jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz propagowanie aktywności fizycznej, zwiększenie liczby osób i stowarzyszeń zaangażowanych w sport na poziomie lokalnym To również promocja sportu, gry fair play i jego postrzegania przez mielczan. W programie biorą udział miasta: Las Torres de Cotillas z Hiszpanii, Tábua z Portugalii oraz Mielca.


9 czerwca 2016 r. podczas obchodów 25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie zostały wręczone symboliczne ,,Kryształowe serca”.

Wyróżnienie odebrała pielęgniarka Anna Kieliszek oraz położna Danuta Talarek.

Nominacja przyznana została osobom wyróżniającym się szczególną postawą etyczną wobec pacjentów i współpracowników.

 


Z inicjatywy Prezydenta Miasta Mielca Daniela Kozdęby zostały zakupione defibrylatory, które zostaną umieszczone w miejscach publicznych naszego miasta.

Defibrylator jest to  automatyczne urządzenie medyczne, które bardzo skutecznie potrafi przywrócić prawidłową pracę serca osobie u której doszło do zatrzymania krążenia lub która uległa wypadkowi.


Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba powołał zarządzeniem wszystkich dwunastu członków Mieleckiej Rady Pożytku Publicznego.

Pod koniec kwietnia poznaliśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zasiądą w Mieleckiej Radzie Pożytku Publicznego. W głosowaniu trwającym od 4 do 12 kwietnia wybranych zostało 6 kandydatów, którzy otrzymali największe poparcie organizacji pozarządowych w sześciu obszarach tematycznych tj.: 1) sport, rekreacja, turystyka, 2) pomoc społeczna, 3) edukacja i kultura, 4) zdrowie i profilaktyka, 5) działalność na rzecz wspólnot lokalnych, 6) pozostałe.Slider
Slider
Slider