Slider

Anna Karwacka

Pełniący funkcję prezydenta Mielca Fryderyk Kapinos w kwietniu wprowadził zmiany w Urzędzie Miejskim. Jedna ze zmian dotyczy wydziału inwestycji. Prezydent powołał Departament Gospodarki Komunalnej pod kierownictwem dotychczasowego wiceprezydenta Tadeusza Siemka.

Nowo powstały Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych poprowadzi Małgorzata Krempa, która wcześniej była odpowiedzialna za sprawy zamówień publicznych. Jednak na uwagę zasługuje fakt, że dotychczasowy naczelnik był z wykształcenia inżynierem budownictwa, a obecna jest prawnikiem, a przy tylu inwestycjach, które prowadzi miasto, nasuwają się obawy o ich efekt.


  

Z inicjatywy Prezydenta Daniela Kozdęby w Mielcu rozpoczęto wdrażanie programu wprowadzenia bezpłatnej komunikacji publicznej. Ta rewolucyjna zmiana ma znacznie zwiększyć wykorzystanie miejskiej komunikacji, co z kolei pozwoli ograniczyć uciążliwy ruch samochodowy.

Zmniejszenie ruchu samochodów osobowych w mieście przez korzystanie z publicznej komunikacji autobusowej jest uwarunkowane zdecydowaną poprawą jakości transportu publicznego. To jeden z zasadniczych elementów strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Mielca.


  

Gminie Miejskiej Mielec przyznano dofinansowanie w wysokości 17 milionów złotych na budowę nowej hali sportowo-widowiskowej. Obiekt, który powstanie przy ulicy Solskiego 1 w sąsiedztwie stadionu miejskiego zastąpi starą już rozebraną tzw. hangar arenę.

W dniu 1 czerwca Departament Infrastruktury Sportowej poinformował, że Minister Sportu i Turystyki zatwierdził aktualizację Planu Rocznego na rok 2017 do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.


  

Sport dla każdego! Erasmus + Sport Programme

Tak ciekawego projektu jeszcze w Mielcu nie było. Mielecki magistrat pozyskał 22 tys. euro z funduszy Unii Europejskiej na realizację międzynarodowego programu „Do-U-Sport?”

Program skierowany jest do amatorów sportu bez względu na wiek, płeć czy status materialny. Jego celem jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz propagowanie aktywności fizycznej, zwiększenie liczby osób i stowarzyszeń zaangażowanych w sport na poziomie lokalnym To również promocja sportu, gry fair play i jego postrzegania przez mielczan. W programie biorą udział miasta: Las Torres de Cotillas z Hiszpanii, Tábua z Portugalii oraz Mielca.


  

9 czerwca 2016 r. podczas obchodów 25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie zostały wręczone symboliczne ,,Kryształowe serca”.

Wyróżnienie odebrała pielęgniarka Anna Kieliszek oraz położna Danuta Talarek.

Nominacja przyznana została osobom wyróżniającym się szczególną postawą etyczną wobec pacjentów i współpracowników.

 


  

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Mielca Daniela Kozdęby zostały zakupione defibrylatory, które zostaną umieszczone w miejscach publicznych naszego miasta.

Defibrylator jest to  automatyczne urządzenie medyczne, które bardzo skutecznie potrafi przywrócić prawidłową pracę serca osobie u której doszło do zatrzymania krążenia lub która uległa wypadkowi.


  

Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba powołał zarządzeniem wszystkich dwunastu członków Mieleckiej Rady Pożytku Publicznego.

Pod koniec kwietnia poznaliśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zasiądą w Mieleckiej Radzie Pożytku Publicznego. W głosowaniu trwającym od 4 do 12 kwietnia wybranych zostało 6 kandydatów, którzy otrzymali największe poparcie organizacji pozarządowych w sześciu obszarach tematycznych tj.: 1) sport, rekreacja, turystyka, 2) pomoc społeczna, 3) edukacja i kultura, 4) zdrowie i profilaktyka, 5) działalność na rzecz wspólnot lokalnych, 6) pozostałe.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider
Slider
Slider