Slider

Anna Paprocka

W sobotę, 20 stycznia  w  Spółdzielczym Domu Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu mieszczącym się przy ulicy Kusocińskiego 13 a, odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne, których organizatorami były dwa mieleckie Kluby Seniora.

Spotkanie dla swoich członków zorganizowały kluby seniora: „Złota Jesień” i „Wrzos”, które działają w strukturach Spółdzielczego Domu Kultury MSM w Mielcu. Na spotkaniu obecnych było ponad 70 osób  – członkowie klubu oraz zaproszeni goście. W organizację spotkania zaangażowane były bardzo mocno Zarządy klubów oraz opiekunki z ramienia Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Panie:  Teresa Kubik i Urszula Gładyszewska – Wałek.


  

Prezentacje twórczości członków Grupy Literackiej ,,Słowo”, która skupia poetów i pisarzy mieleckich, to już tradycja. W sobotę, 3 grudnia, bohaterką wieczoru autorskiego była Halina Liberadzka – Kozak.

O sztuce życia i sztuce w życiu

Spotkanie otworzyła Ewa Salamaga z Miejskiej Biblioteki Publicznej, jako przedstawicielka gospodarza i współorganizatora spotkania, która przywitała pisarkę i gości. Prezes Grupy Literackiej ,,Słowo” Zbigniew Michalski w krótkim wystąpieniu opowiedział o nowej książce Haliny Liberadzkiej – Kozak czyli o ,,W tanecznym wyzwaniu”.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider