Anna Sroka

Szkolnictwo zawodowe w Polsce od kilku lat przeżywa renesans, gdyż stanowi istotny element kształcenia kadr dla gospodarki narodowej. By nadążać za rozwojem technologicznym, potrzebami rynku pracy oraz oczekiwaniami uczniów, Zespół Szkół technicznych w Mielcu  nieustannie podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości kształcenia zawodowego.

Jak mawia prof. Miodek: Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa!, dlatego zadaniem szkoły jest nie tylko teoretyczne przygotowanie przyszłych pracowników, ale przede wszystkim umożliwienie im wcielenia teorii w życie oraz płynnego przejścia od etapu nauki w szkole do czynnego życia zawodowego. Wymaga to współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.


  


Slider

Slider
Slider
Slider