Slider

Anna Wiącek

W dniu 3 grudnia 2016 r. o godz. 11:00 w Sali Sportowej Zespołu Szkół w Padwi Narodowej odbyła się po raz czternasty gminna impreza kulturalno-integracyjna dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Padew Narodowa pn. „ IGRASZKI MIKOŁAJKOWE”.

Co roku w imprezie bierze udział ok. 60 osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunowie, ponadto władze samorządowe i zaproszeni goście. Impreza ma na celu zintegrowanie osób niepełnosprawnych z terenu gminy i ich rodzin, umożliwienie im bezpośredniego kontaktu z władzami Gminy, radnymi i zaproszonymi gośćmi.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider
Slider
Slider