Antoni Broniewski

W ostatnich dniach w Zgórsku zakończono odbudowę pomnika upamiętniającego ofiary rabacji chłopskiej.

W 1846 roku, w czasie tzw. rabacji chłopskiej, w Zgórsku miały miejsce tragiczne wydarzenia. W swojej pracy „Rok 1846. Kronika dworów szlacheckich zebrana na pięćdziesięcioletnią rocznicę smutnych wypadków lutego”, ks. Stefan Dembiński tak pisał: „W Zgórsku zamordowano ordynata Teodora Broniewskiego oraz dwóch jego braci: Józefa  i Leona.


  


Slider

Slider
Slider
Slider