ARP S.A.

Coroczne „Spotkanie z  Inwestorami SSE EURO-PARK MIELEC” zgromadziło liczne grono partnerów biznesowych strefy. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Wojewodą Podkarpacką Panią Ewą Leniart oraz Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Panią Marią Kurowską, starostowie, prezydenci, burmistrzowie miast, wójtowie, przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, reprezentanci instytucji i organizacji okołobiznesowych oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w mieleckiej strefie.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości przez Marcina Chludzińskiego, Prezesa Zarządu ARP S.A. i Dariusza Śliwowskiego, Wiceprezesa Zarządu ARP S.A.


  


Slider

Slider
Slider
Slider