azbest

Właściciele posesji, na których wciąż znajdują się wyroby zawierające azbest ponownie mogą starać się
o jego bezpłatny demontaż i utylizację w ramach akcji prowadzonej przez Urząd Miejski w Mielcu. Wnioski
w tej sprawie przyjmowane są do końca kwietnia br.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w roku bieżącym Urząd Miejski w Mielcu planuje działania mające
na celu usunięcie z naszego miasta wyrobów zawierających azbest.


  


Slider

Slider
Slider
Slider