Slider

Babulówka

Mieszkańcy i kierowcy mogą już korzystać z nowo odbudowanego mostu przez rzekę Babulówkę w miejscowości Dębiaki. Powiat Mielecki dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zakończył inwestycję.

14 października odbudowany most przez rzekę Babulówkę został oficjalnie oddany do użytku. Na skromne otwarcie złożyło się poświęcenie obiektu oraz symboliczne przecięcie wstęgi.


Trwa odbudowa mostu przez rzekę Babulówkę w miejscowości Dębiaki. Powiat Mielecki uzyskał dofinansowanie na realizację tej inwestycji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwietniu przyznał promesy na realizację zadań
z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Do Powiatu Mieleckiego trafiło wsparcie w kwocie 540 tys. zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2013-2015.

 Slider
Slider
Slider