Barbara Burghardt

Tradycyjne spotkanie z okazji obchodzonego w marcu Dnia Sołtysa odbyło się w sobotę, 25 lutego, w Rożniatach. Włodarzom wsi z terenu gminy życzenia złożył m.in. starosta Zbigniew Tymuła.

Uroczyste spotkanie z włodarzami padewskich sołectw zorganizował Wójt Gminy Robert Pluta wraz z Przewodniczącym Rady Gminy oraz Przewodniczącym Konwentu Sołtysów.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz