Barbara Jabłońska

We wrześniu 2015 r. Zespół Szkół w Maliniu przystąpił do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła dobrego wychowania”. W ciągu kolejnych miesięcy udało się zrealizować sześć zadań, które wymagały zaangażowania wszystkich nauczycieli i uczniów. Zostało przeprowadzonych  wiele konkursów, w wyniku których powstały piękne, świadczące o zrozumieniu tematu prace plastyczne i literackie.


  


Slider

Slider
Slider
Slider