Bardo

Pomimo, że usytuowana jest prawie w centrum miasta, to przy sprzyjających warunkach możemy z niej obserwować Łysą Górę czyli Św. Krzyż, Kiełki oraz elektrownię w Połańcu.
 
Chciało by się powiedzieć, że aż piszczy, by powstała na niej wieża widokowa. Wieżę taką w projekcie rewitalizacji Parku Leśnego uwzględnił projektant, jednak nie została ona wykonana. 
Słyszymy, że powstanie w kolejnej fazie realizacji projektu … 


  


Slider

Slider
Slider
Slider