Beata Augustyn

W piątek, 18 grudnia br Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu obchodziła jubileusz 100-lecia Szkoły połączony z poświęceniem sztandaru i oddaniem do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej.

Wydarzenie to swoją obecnością zaszczycili Posłowie na Sejm RP w osobach Pani Krystyny Skowrońskiej będącą m. in. Członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu jak i Zbigniew Chmielowiec,  którego żona jest absolwentką Szkoły Podstawowej w Rzemieniu.


  


Slider

Slider
Slider
Slider