Slider

Beata Kardyś

W sobotę, 17 marca Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu przyjmował szczególnych gości. Były nimi dzieci z zespołem Downa, ich rodzice, rodzeństwo i przyjaciele.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych: pani Maria Napieracz – wicestarosta Powiatu Mieleckiego, pani Beata Kardyś – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pan Wacław Nelec – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz pan Robert Kośla – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mielcu. Gości przywitała dyrektor PZPSW pani Elżbieta Wyparło.


  

Rada Powiatu Mieleckiego podjęła uchwałę podwyższającą wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych i pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Decyzja o podwyższeniu wynagrodzeń zapadła podczas sesji Rady Powiatu Mieleckiego w środę, 7 lutego. Jak wynikało z informacji przedstawionej przez Beatę Kardyś, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, do tej pory rodzinie zastępczej zawodowej przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 2000 zł brutto, a rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – w kwocie 2600 zł.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider
Slider
Slider