Betlejemskie Światełka Pokoju

W dniu 20 grudnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mielcu odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe połączone z wręczeniem honorowego tytułu „Przyjaciel Ośrodka” oraz prezentacją jasełek.

Wzorem lat ubiegłych Gośćmi Ośrodka byli Pan Zbigniew Tymuła – Starosta Powiatu Mieleckiego, Joanna Rębisz, Andrzej Bryła oraz Waldemar Barnaś – członkowie Zarządu Powiatu Mieleckiego, a także Beata Kardyś- dyrektor PCPR w Mielcu, Renata Lazur – dyrektor DPS w Mielcu.


  


Slider

Slider
Slider
Slider