Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.

Opracowywany Program będzie stanowił podstawę współpracy miasta Mielca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz