Biuro Inżynierskie WTU

Prezydent Miasta Mielca oraz Biuro Inżynierskie WTU sp. z o.o., w związku z planowaną inwestycją pn. „Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu lokalnie i podłoża na całej długości na prawym wale rzeki Wisłoki w km rzeki 21+300-27+900 w msc. Mielec” zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 27.10.2017 r. o godz. 10:00 w Sali Nr 11 Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec.

Zaprezentowane zostaną propozycje rozwiązań projektowych dla ww. zadania. Zleceniodawcą inwestycji jest Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, wykonawcą: WTU sp. z o.o.


  


Slider

Slider
Slider
Slider