W Cieniu Jupiterów Mielec

Boża Wola

Informacje

Powiat zawarł porozumienie z nadleśnictwami

Redaktor naczelny
Powiat zawarł porozumienie z nadleśnictwami Pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zostało powierzone nadleśnictwom: Mielec i Tuszyma. To efekt porozumienia zawartego w dniu 3 stycznia...
Informacje

Rozmawiali o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym w powiecie

Redaktor naczelny
Przedstawiciele samorządów spotkali się, by rozmawiać o poszerzeniu międzywala dla ochrony miejscowości Boża Wola i Kiełków w powiecie mieleckim. Marszałek Województwa Podkarpackiego powierzył Podkarpackiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w...
W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości