BŚP

19 grudnia Starostwo Powiatowe w Mielcu odwiedzili harcerze Hufca ZHP Mielec, którzy przynieśli Betlejemski Światło Pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju co roku przywożone jest z miejsca narodzenia Jezusa Chrystusa do Wiednia. Stamtąd austriaccy skauci przekazują je krajom europejskim.

Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce.


  


Slider

Slider
Slider
Slider