BUM BUM RURKACH

Piknik rodzinny „Grunt to rodzinka” już na stałe zapisał się w kalendarzu imprez miejskich, którego organizatorami są: Prezydent Miasta Mielca, Samorządowe Centrum Kultury i Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Jestem przekonany o konieczności organizowania tego typu imprez, ponieważ promowanie wartości rodzinnych oraz wzmocnienie pozytywnego modelu rodziny jako wielopokoleniowej instytucji, w której każdy, także najmłodszy jej członek, zajmuje ważne miejsce – podkreśla Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Jan Myśliwiec.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz