burmistrz Rybiński

Radomyski magistrat pozyskał rządowe pieniądze na utworzenie Klubu Seniora. Rozpocznie on działalność jeszcze w tym roku.

Klub Seniora będzie miejscem wsparcia dla ludzi starszych, którzy po zakończonej pracy zawodowej przeszli na emeryturę lub rentę.

Blisko 60 tys. zł z ministerstwa

Gmina skorzystała z możliwości jakie daje Program Wieloletniego Senior Plus uruchomiony przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Skierowany jest on do samorządów chcących tworzyć lub prowadzących na swoim terenie domy dziennego pobytu lub kluby dla seniorów.


  

Szykują się kolejne roboty przy szkole w Dulczy Wielkiej. Po budowie dachu, przyjdzie czas na docieplenie całego obiektu.

Nadbudowa dachu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Oprócz zmiany konstrukcji i pokrycia dachowego, wykonane będą wieńce żelbetowe, instalacja odgromowa, wejścia na poddasze, a klatka schodowa dostosowana zostanie do przepisów przeciwpożarowych. Te prace mają być ukończone do 30 czerwca br.


  

Blisko 2,8 miliona złotych z funduszy unijnych pozyskała gmina Radomyśl Wielki na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Partyni.

Wniosek, który złożyli pracownicy Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Ochrona środowiska naturalnego (Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa) zdobył największą liczbę punktów przyznawanych przez Komisję Oceny Projektów spośród wszystkich złożonych wniosków.


  

Podczas Podkarpackiego Dnia Wędliniarza Gmina Radomyśl Wielki ustanowiła rekord Polski na najdłuższą linię z kiełbasy, która przybrała kształt klucza wiolinowego. Rekordowy wynik to 214 metrów. W tym roku atrakcją jubileuszowego, bo dziesiątego Podkarpackiego Dnia Wędliniarza była próba bicia rekordu Polski na najdłuższą linię z kiełbasy.


  


Slider

Slider
Slider
Slider