Slider

burmistrz

W ubiegłym roku w gminie Radomyśl Wielki wydanych zostało blisko 160 decyzji o warunkach zabudowy, z czego ponad 120 dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. To rekordowe dane i znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi latami.

W 2014 roku w naszej gminie wydanych zostało 109 decyzji o warunkach zabudowy, w 2015 r. – 110, a w ubiegłym aż 157. W 2014 r. 84 decyzji dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rok później było o jedną więcej, a ostatnio aż 123.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider