Slider

Burmistrza Przecławia

Przedstawiciele samorządów spotkali się, by rozmawiać o poszerzeniu międzywala dla ochrony miejscowości Boża Wola i Kiełków w powiecie mieleckim.

Marszałek Województwa Podkarpackiego powierzył Podkarpackiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie zadanie, jakim jest poszerzenie międzywala w Bożej Woli i Kiełkowie, w celu zabezpieczenia mieszkańców powiatu mieleckiego przed skutkami powodzi.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider