Slider

Chirurgia Naczyniowa

16 sierpnia radni spotkali się podczas XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Mieleckiego. Starosta przedstawił wówczas szczegóły realizowanych i planowanych inwestycji na terenie Powiatu Mieleckiego.

W dziewięcio-punktowym porządku obrad znalazła się m.in. uchwała w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli. Ponadto radni jednogłośnie opowiedzieli się za zatwierdzeniem i przystąpieniem do realizacji projektu” Mielec stawia na zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, tym samym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych.

 


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider