Chorzelów 2016

„Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc,
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On Miłosiernym jest!

 Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran, nowe życie tchnąć!

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią!”


  


Slider

Slider
Slider
Slider