Slider

(katastrofy

Powiat Mielecki ogłosił przetarg na wykonanie i zaprojektowanie nowoczesnego systemu alarmowania i ostrzegania ludności.

W ramach zadania na terenie powiatu ma powstać 109 punktów alarmowych, dwie centrale powiatowe oraz dziesięć centrali gminnych. Dzięki systemowi mieszkańcy powiatu mieleckiego będą informowani o zagrożeniach wywołanych przyczynami naturalnymi (wichury, klęski żywiołowe, powodzie), cywilizacyjnymi (katastrofy, awarie techniczne, zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne, skażenie elementów środowiska), a także o innych zagrożeniach dla życia lub zdrowia ludzi.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider