W Cieniu Jupiterów Mielec

moja społeczność”

Informacje

Święto osób z zespołem Downa w SOSW

Redaktor naczelny
Licznie przybyli uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną związaną z tegorocznym hasłem ŚDZD: „Moi przyjaciele, moja społeczność”. Następnie oklaskiwali występ, który osoby niepełnosprawne – głównie z zespołem Downa – przygotowały  pod...
W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości