Slider

.OZHK Rzeszów

Podczas 10. Parady Konnej w Żarówce widzowie mieli okazję podziwiać piękne konie rasy śląskiej i polski koń zimnokrwisty. Klacze tych właśnie ras wzięły udział w czempionatach.

Polskie konie zimnokrwiste mają średnią budowę w typie pospiesznoroboczym. Obecnie istniejąca rasa wyhodowana została w XIX wieku na bazie rodzimych małych koni roboczych, uszlachetnianych importowanymi końmi zimnokrwistymi, głównie z Belgii Francji i Niemiec. Z kolei rasa śląska powstała na bazie koni z terenów Dolnego i Górnego Śląska. Planowa hodowla tych koni rozpoczęła się w XIX wieku w stadach ogierów w Lubiążu i Koźlu. Miejscowe klacze, posiadające często orientalnych przodków, kojarzono z ogierami oldenburskimi i wschodniofryzyskimi, będącymi najmasywniejszymi niemieckimi końmi gorącokrwistymi. Rasa ta odnosi duże sukcesy jako konie zaprzęgowe w dyscyplinie powożenia.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider