Slider

„SCUTUM”

Europejska Noc Muzeów to wydarzenie szczególne w kalendarzu każdego muzeum.

„Jadernówka” tym razem zaprasza do świata „przedfotograficznego”…W programi między innymi: wystawa narzędzi tortur ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, wystawa fotograficzna „Zamczyska” autorstwa Rafała Gręźlikowskiego a przede wszystkim całodniowe atrakcje, zabawy i potyczki z Pracownią Rekonstrukcji Historycznych „SCUTUM”.


  

21 kwietnia – 20 maja

„Ostrów Lednicki – U źródeł chrześcijaństwa w Polsce” – wystawa przygotowana z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski we współpracy z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Ostrów Lednicki to jeden z ważniejszych grodów z czasów tworzenia się państwa Piastów. To tutaj Mieszko l zbudował swój pałac z książęcą kaplicą, którą wyposażył w urządzenia do chrztu (baseny). To jedyne takie obiekty chrzcielne z obszaru Polski. Tutaj również wzniósł on kolejny sakralny obiekt – kościół pełniący (obok katedry w Poznaniu) funkcje grobowego kościoła dynastycznego. Dostęp do tej książęcej i królewskiej rezydencji, bronionej potężnymi umocnieniami, możliwy był dzięki dwóm mostom (ponad 600 m długim).


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider
Slider
Slider