W Cieniu Jupiterów Mielec

Skrzypiec

Przestępstwa, skandale, afery

Oświadczenie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ”Specjalna Strefa Ekologiczna”

Wiadomości Mielec
OŚWIADCZENIE  Nasze Stowarzyszenie z zadowoleniem przyjęło Postanowienie Ministra Środowiska, na mocy którego unieważniona została decyzja Marszałka Ortyla z czerwca b.r. o nałożeniu „rygoru natychmiastowej wykonalności” do przyznanego przez Marszałka firmie...