W Cieniu Jupiterów Mielec

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK Mielec”

Przestępstwa, skandale, afery

ZMIANA LOKALIZACJI STACJI MONITORINGU POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W MIELCU

Redaktor naczelny
Informujemy, że z dniem 8 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana lokalizacji stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w Mielcu. Do końca 2015 r. manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu prowadzone były...
W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości