W Cieniu Jupiterów Mielec

Tadeusz Rolke

Imprezy masowe i koncerty Informacje

Tadeusz Rolke i jego zdjęcia w mieleckiej „Jadernówce”

Wiadomości Mielec
W czwartek 9 marca w Filii Muzeum Regionalnego w Mielcu – „Jadernówce” otwarto wystawę „MIEJSCA. Rekonstrukcja II”, na której zgromadzono zdjęcia z bardzo rozległej twórczości fotograficznej cenionego fotografa Tadeusza Rolke...