W Cieniu Jupiterów Mielec

Wi-Fi

Informacje

Miejskie hotspoty już czynne

Wiadomości Mielec
Przeprowadzona przez Zespół Komisji Europejskiej ds. Wifi4EU kontrola wykonanej w naszym mieście instalacji bezpłatnych hotspotów czyli darmowych punktów dostępu do bezprzewodowej sieci umożliwiających połączenie z internetem zakończyła się powodzeniem. Tym samym zakończyliśmy okres testowania sieci, która zostaje oddana do dyspozycji...
Informacje

Niedługo bezpłatny Internet w Mielcu

Wiadomości Mielec
Miasto Mielec przygotowuje się do uruchomienia bezpłatnych hotspotów czyli darmowych punktów dostępu do bezprzewodowej sieci umożliwiających połączenie z Internetem. Już w najbliższym czasie w dziesięciu lokalizacjach na terenie Mielca, mieszkańcy będą mogli bezpłatnie korzystać z Internetu. System testowany jest obecnie...
Informacje

Konkurs na nową koncepcję przystanku na placu AK rozstrzygnięty

Wiadomości Mielec
Urząd Miejski w Mielcu rozstrzygnął konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego innowacyjnego przystanku autobusowego zlokalizowanego na Placu Armii Krajowej. Konkurs  skierowany był do studentów i absolwentów polskich uczelni kierunków architektura i urbanistyka (lub pokrewnych). Zadaniem projektantów było nie tylko zadbanie o...
Informacje

Konkurs przystanek – Mielec

Wiadomości Mielec
Wydział Dróg Miejskich i Transportu Publicznego Urzędu Miejskiego w Mielcu ogłasza konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego innowacyjnego przystanku autobusowego zlokalizowanego na Placu Armii Krajowej w Mielcu wpisującego się w istniejącą architekturę. Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do studentów...
Przestępstwa, skandale, afery

Sensory Airly kontrolują mielecki smog

Wiadomości Mielec
Dzięki współpracy z firmą Airly system monitoringu powietrza w Mielcu został w ostatnich tygodniach rozszerzony o kolejne cztery punkty pomiarowe. Są to inteligentne sensory pozwalające na prowadzenie ciągłych pomiarów poziomu stężenia pyłów zawieszonych PM 2.5 oraz PM 10. Mierzą także...
Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa