W Cieniu Jupiterów Mielec

Wydział Filologiczny Uniwersytet Rzeszowski

Informacje

V Liceum Ogólnokształcące podpisało porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskiem

Redaktor naczelny
20 listopada 2017 r. Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu – mgr Jacek Wiśniewski podpisał porozumienie o współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Filologicznego – dra hab....
W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości