W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie Informacje Materiały video Wywiady

Technik robotyki – jedyny taki kierunek nauczania w Polsce [FOTO, VIDEO]

Nowy – eksperymentalny kierunek nauczania ponadpodstawowego – technik robotyki oficjalnie wystartował. To unikatowy w skali kraju profil nauczania, w którego realizacji uczestniczy 14 podmiotów.

W procesie wdrażania standardów Przemysłu 4.0 w polskich przedsiębiorstwach w coraz większym stopniu obecna jest automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Światowe trendy wskazują, ze staje się to coraz łatwiejsze nie tylko z technicznego, ale także ekonomicznego punktu widzenia.
W związku z rosnącymi kosztami pracy i taniejącą technologia popyt na roboty utrzymuje bardzo dużą dynamikę wzrostu. Aby być konkurencyjnym na globalnym, ale także lokalnym rynku pracy, obok stosowania najnowocześniejszych technologii, należy także poczynić inwestycje w zasoby ludzkie.

Dlatego też strony porozumienia, na mocy którego powstał pilotażowy kierunek technik robotyki, wyrażają wole współpracy w procesie wdrożenia w Mielcu – mieście pierwszej w kraju Specjalnej Strefy Ekonomicznej – za zgodą Ministra Edukacji Narodowej eksperymentalnego kierunku kształcenia.

Ten atrakcyjny z punktu widzenia treści nauczania oraz uzyskanych kwalifikacji nowy zawód jest odpowiedzią na potrzeby kadrowe mieleckich przedsiębiorców, które zostały wyartykułowane w trakcie przeprowadzonych przez Agencję Rozwoju Przemysłu – Oddział w Mielcu badań.

Pozytywna opinia naukowo-dydaktyczna podstawy programowej oraz programu nauczania opracowana przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz wykorzystanie bardzo dobrze wyposażonej bazy techno-dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego gwarantuje osiągnięcie zamierzonych celów dydaktycznych, tym samym wyposażenie absolwentów tego kierunku kształcenia w kompetencje wymagane w Przemyśle 4.0 w perspektywie 2030 roku

Uznając potrzebę wdrażania standardów Przemysłu 4.0 w polskich przedsiębiorstwach, w tym m.in automatyzację i robotyzacje procesów produkcyjnych Strony postanawiają podjąć współpracę polegająca na wspieraniu rozwoju kształcenia technicznego w zakresie nowych kwalifikacji i kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy Mając na uwadze potrzeby rozwojowe przedsiębiorców Strony wyrażają wolę tworzenia efektywnych powiązań pomiędzy edukacja i przemysłem W celu realizacji pierwszego w Polsce, kierunku kształcenia technik robotyki, Strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:

Na mocy podpisanego, wielostronnego (14) porozumienia Powiat Mielecki stworzył warunki do skutecznej realizacji eksperymentu pedagogicznego prowadzonego przez Zespół Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli i Zespół Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego, dla których jest organem prowadzącym.

Z kolei Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie obejmie kierunek technik robotyki opieką naukowo-dydaktyczna między innymi poprzez promowanie innowacyjnych technologii uczelni, w oparciu o istniejący potencjał naukowy. Zorganizuje dla uczniów wraz z nauczycielami wizyty studyjne w specjalistycznych laboratoriach Wydziału oraz wesprze nauczycieli w ich rozwoju zawodowym.

Nabór do pierwszej klasy to niewątpliwy sukces edukacyjny. Zainteresowanie nauką na tym kierunku było tak duże, że już na starcie podjęto decyzję o zwiększeniu ilości uczniów do 32.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa