W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Materiały video Przestępstwa, skandale, afery

Temat działki przy ulicy Iwaszkiewicza [VIDEO]

Radni miejscy z klubu Prawa i Sprawiedliwości zwołali dziś konferencję prasową, której tematem była sprzedaż działki przy ulicy Iwaszkiewicza.

Stanowisko Radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 31 stycznia 2020 r. dotyczące zgody Rady Miejskiej na sprzedaż przez Prezydenta Miasta Mielca w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Mielcu, w rejonie ul. Iwaszkiewicza.

Pragniemy przedstawić nasze stanowisko w związku z wyrażeniem zgody przez Radę Miejską (głosami klubów: „Nasz Mielec” oraz „Razem dla Ziemi Mieleckiej” i radnego Grzegorza Ziomka) na sprzedaż przez Prezydenta Miasta Mielca w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Mielcu, w rejonie ul. Iwaszkiewicza. 

Nim uchwała została podjęta, Prezydent Miasta Mielca – Jacek Wiśniewski zawarł porozumienie z dotychczasowym użytkownikiem wieczystym w/w gruntów, że w przypadku przyjęcia przez Radę Miejską uchwały pozwalającej na zbycie wspomnianych nieruchomości, kwota jaką nabywający działki na własność będzie musiał ponieść wyniesie 1 042 147 zł. (jeden milion czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem złotych)

Pragniemy zaznaczyć wynegocjowana przez inwestora kwota w przetargu na przedmiotowe działki w roku 2015 wynosiła 1 928 640 zł. (jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych)

Do tej pory inwestor wpłacił 559 305 zł, a więc dopłacić powinien 1’369’335 zł. Różnica na niekorzyść miasta wynosi więc ponad 327 tysięcy złotych. Nie znajdujemy żadnego uzasadnienia dla rezygnacji Przez Pana Prezydenta z wpływu do kasy miejskiej blisko 330 tysięcy złotych. 

Najważniejszy jest jednak fakt, iż inwestor nie wywiązał się z warunków przetargu z 2015 roku, gdzie głównym obowiązkiem nabywającego prawo wieczystego użytkowania była zabudowa działek budynkami jednorodzinnymi w ciągu 3 lat. Jak przedstawia magistrat – inwestor nigdy nie miał zamiaru wywiązać się z tego obowiązku; o czym świadczyć mają pisma wpływające do Urzędu Miejskiego.

W takim przypadku najwłaściwsze byłoby podjęcie działań zmierzających do odzyskania przez Miasto Mielec tych działek, których pierwotnym i właściwym przeznaczeniem była zabudowa mieszkaniowa. 

W toku prac Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, jak również podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej ujawnione zostały dodatkowe okoliczności związane z próbą nabycia na własność przez inwestora w/w nieruchomości. 

W negocjacjach pomiędzy reprezentującym Miasto Mielec – Panem Prezydentem Jackiem Wiśniewskim a inwestorem – lokalnym przedsiębiorcą i dotychczasowym wieczystym użytkownikiem gruntów brał udział wiceprzewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, radny Rady Miejskiej z klubu „Razem dla Ziemi Mieleckiej” Pan Wiesław Truniarz, który to następnie, już jako prowadzący obrady Komisji opiniował uchwałę pozwalającą na sprzedaż wspomnianych nieruchomości. Okazało się również, że sam inwestor zainteresowany nabyciem na własność działek jest członkiem zarządu stowarzyszenia „Razem dla Ziemi Mieleckiej”, którego to wiceprezesem jest urzędujący Prezydent Miasta Mielca – Pan Jacek Wiśniewski.

Te okoliczności, niejasna rola Pana Wiesława Truniarza w negocjacjach, niczym nieuzasadniona zaniżona cena nieruchomości w stosunku do wylicytowanej przez inwestora kwoty, bliska znajomość wszystkich zainteresowanych stron oraz chęć sprzedaży działek inwestorowi, który nie wywiązał się z zapisów umowy powodują, że jako Klub Prawa i Sprawiedliwości wzywamy Pana Prezydenta Jacka Wiśniewskiego do powstrzymania się od sprzedaży wymienionych nieruchomości, a także podjęcia działań mających na celu ponowne włączenie działek do zasobu Miasta Mielca i przywrócenie im pierwotnego przeznaczenia – działek na cele budowlane, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Z poważaniem

Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość

Rady Miejskiej w Mielcu 


Zobacz też...