W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Test&GO – zbadaj się i jedź!

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej jest w gotowości do zorganizowania grupy wymazowej według procedury „drive-thru” bez wysiadania z samochodu. Projekt jest realizowany, aby udzielić wsparcia administracji publicznej, służbom sanitarnym
i wojewodzie.

Pobieranie wymazów według procedury „drive-thru”, staje się jednym z priorytetowych zadań WOT w ramach prowadzonej od blisko dwóch miesięcy operacji „Odporna wiosna”. Terytorialsi z Podkarpacia już od początku kwietnia włączyli się w akcję pobierania wymazów na wniosek wojewody podkarpackiego Pani Ewy Leniart. Do pobierania wymazów delegowani są żołnierze posiadający kompetencje co najmniej ratownika medycznego i ukończone specjalistyczne szkolenie w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej. 

Dotychczas zespoły medyczne z Podkarpackiej Brygady OT pobrały ponad 1300 wymazów na terenie Podkarpacia. Były one wykonywane stacjonarnie w Domach Pomocy Społecznej, hospicjach, wśród personelu placówek medycznych oraz w domach osób przebywających
w kwarantannie. 

– Utrzymywany przez Brygadę w gotowości mobilny punkt do poboru wymazów to element rejonu badań składający się z pięciu stref: oczekiwania, ewidencji, pobierania materiału do badań, odpoczynku i dekontaminacji. Aby ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem do pobierania wymazów oraz obsady stanowisk grupy wymazowej delegowani są specjalnie wyselekcjonowani i przeszkoleni żołnierze. Nie mogą mieć więcej niż 45 lat, muszą być zdrowi, nie mogą chorować na choroby przewlekłe oraz nie mogli przebywać w ciągu ostatniego miesiąca w krajach o podwyższonym ryzyku zakażenia – podkreśla płk Dariusz Słota dowódca podkarpackich terytorialsów.

Uruchomienie mobilnego punktu poboru wymazów może nastąpić na wniosek wojewody lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Wymazy będą wykonane osobom, które wcześniej telefonicznie zarejestrowały się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej. To tam zapadnie decyzja o tym, kto będzie mógł w ten sposób wykonać darmowy test. Cała procedura trwa około 15 minut. Pobrane wymazy następnie będą przekazane do laboratorium celem przeprowadzenia badania diagnostycznego. O wynikach przebadanych poinformuje właściwa regionalnie stacja sanitarno-epidemiologiczna.

04.05. 2020 KROTOSZYN 12 WBOT DRIVE THRU PIERWSZE MOBILNE PUNKTY POBORU WYMAZOW DO BADAN NA OBECNOSC KORONAWIRUSA FOT.DWOT
04.05. 2020 KROTOSZYN 12 WBOT DRIVE THRU PIERWSZE MOBILNE PUNKTY POBORU WYMAZOW DO BADAN NA OBECNOSC KORONAWIRUSA FOT.DWOT

Zobacz też...