W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje Lifestyle

To już dziś: Katolicka rewolucja w biznesie – konferencja

Katolicka Rewolucja w Biznesie II Moja Firma – Polska Sprawa! 21 Regionalnych Konferencji Kwiecień, Maj, Czerwiec 2018 r.

Fundacja Wiara w Biznesie wraz z Polską Akademią Biznesu organizuje po raz kolejny cykl, tym razem 21 bezpłatnych konferencji, Katolicka Rewolucja w Biznesie, które odbędą się w kwietniu, maju i czerwcu 2018 roku.
Będą to spotkania przedstawicieli rządu, kościoła, ekspertów z dziedziny ekonomii, prawa oraz przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem gospodarczym Polski i działaniem katolickiej nauki społecznej dla rozwoju biznesu.


Cele

1. Edukacja przedsiębiorców w zakresie prawno-społecznym.

2. Przedstawienie rekomendacji dla władz (Ministerstwo Rozwoju) oraz Episkopatu Polski płynących od przedsiębiorców dotyczących ekonomii, gospodarki, prawa i kwestii społecznych.

3. Refleksja nad znaczeniem katolickiej nauki społecznej dla biznesu.

4. Integracja małych i średnich przedsiębiorców o światopoglądzie chrześcijańskim.

5. Wzajemna wymiana doświadczeń oraz prezentacja własnych przedsięwzięć biznesowych.

wiarawbiznesie.pl | Jedność, Jakość, Bezpieczeństwo +48 502 265 577 |[email protected]

Idea

Polska gospodarka zależy głównie od potencjału małych i średnich polskich przedsiębiorstw. Wśród nich największą ilość stanowią firmy rodzinne oraz mikroprzedsiębiorstwa. To w nich zgromadzony jest największy kapitał biznesowy oraz ludzki naszego kraju.

Od ich aktywności i kreatywności zależy nasz rozwój gospodarczy. Badania wskazują, że firmy działające w Polsce są miejscem pracy dla ponad 6,5 mln osób, a 7 na 10 pracujących to osoby zatrudnione w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (raport o stanie MSP 2010). Stąd zarówno potrzeba integracji polskich przedsiębiorców, jak i wykorzystania ich doświadczenia i zasobów intelektualnych.

Takie liczby wskazują również, że w MSP zgromadził się ogromny kapitał ludzki. Zbudowany na relacjach, wzajemnym zaufaniu, dostrzeganiu wspólnych korzyści. Według danych Instytutu Socjologii UKSW, aż 95% przedsiębiorców deklaruje się, ze jest wyznania rzymskokatolickiego, a 80 % z tej grupy chodzi przynajmniej raz w miesiącu do kościoła.

Ostatnie lata pokazują również jak wiele zagrożeń dla owego kapitału nadal funkcjonuje pośród przedsiębiorców, takich jak: brak stabilności zatrudnienia, skomplikowane prawo, kulejąca etyka biznesowa i wiele innych. Wydaje się, że pewną receptą na wspomniane bolączki jest katolicka nauka społeczna, która zwłaszcza w kontekście polskim posiada wielką tradycję i stanowi istotne dziedzictwo.

Wielu polskich przedsiębiorców poszukuje drogi realizacji swojego biznesu właśnie w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej. Niekiedy nie jest to łatwe w zróżnicowanych środowiskach biznesowych.
Zadaniem konferencji jest spotkanie polskich przedsiębiorców, którzy widzą potrzebę budowania przyszłości swoich firm w oparciu o etykę w biznesie, zintegrowanie ich, ukazanie perspektywy wspólnej pracy na rzecz dobra wspólnego, a także przekazanie informacji na temat możliwości dalszego rozwoju tak zwanej Konstytucji dla Biznesu.

Chcemy budować wzajemną sieć wsparcia, dla osób opierających swoje firmy na wartościach chrześcijańskich i wierzymy, że właśnie polskie firmy oparte o wartości oraz ich rzetelna współpraca przyniesie długotrwałe zyski dla właścicieli oraz korzyści dla społeczeństwa. Zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy najlepiej wiedzą, jakich rozwiązań im potrzeba, stąd też efektem dialogu będą zgromadzone rekomendacje, które mają służyć zarówno administracji państwowej jak i władzy duchowej.

Właśnie w tym celu chcemy, żeby konferencje były miejscem spotkania praktyków z teoretykami, prawników, społeczników, biznesmenów, a także ludzi ze świata nauki oraz Kościoła.
wiarawbiznesie.pl | Jedność, Jakość, Bezpieczeństwo +48 502 265 577 |[email protected]

Organizatorzy Fundacja Wiara w Biznesie – powstała w 2015 r., a jej celem jest budowa chrześcijańskiej społeczności i wprowadzanie chrześcijańskich zasad do biznesu, realizuje to za pomocą budowy Chrześcijańskich Klubów Biznesu oraz konferencji.

Polska Akademia Biznesu- powstała w 2013 r., zajmuje się promowaniem wartości w biznesie, poprzez szkolenia, konsultingi biznesowe oraz konferencje.

Historia organizacji Wzajemna współpraca tych dwóch organizacji zaowocowała realizacją ponad 50 konferencji. Społeczność, która powstała dzięki naszym działaniom, liczy około 7000 przedsiębiorców, a w wydarzeniach, które zorganizowaliśmy lub na których występowaliśmy ponad 50 tys

. Tylko w ostatnim roku – 2017, wspólnie zorganizowaliśmy 13 regionalnych konferencji w ramach Katolickiej Rewolucji w Biznesie, Kongres Chrześcijańskich Przedsiębiorców, który odbył się w Sejmie RP oraz złożyliśmy Raport Rekomendacyjny dla Polskiego Rządu do Prezydenta RP, Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Episkopatu Polski.

Nasze organizacje stały się opiniotwórcze, a ich przedstawiciele często występują w mediach ogólnopolskich oraz regionalnych, mieliśmy ponad 20 występów w telewizji, ponad 30 w stacjach radiowych, kilkadziesiąt wywiadów do prasy oraz portali internetowych. Nasze wydarzenia tylko w zeszłym roku zostały objęte honorowymi patronatami przez 15 biskupów i arcybiskupów, 7 prezydentów miast, 5 Wojewodów oraz Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Narodowy Bank Polski.

 

Prelegenci Biskup Piotr Sawczuk – biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Tomasz Sztreker – prezes Polskiej Akademii Biznesu ks. dr Przemysław Król – sercanin Marta Kubiak – poseł na Sejm VIII kadencji prof. Zbigniew Krysiak – Instytut Myśli Schumana, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (TBC) Sławomir Horbaczewski – ekonomista (TBC) Jan Brodawka – polski przedsiębiorca, właściciel Zakładów Mięsnych „Karol” Tomasz Jędrzejewski – dyrektor Leasingu w Banku BNP Paribas, pracował również jako zarządzający w bankach BGŻ i Millenium, oblat benedyktyński Krzysztof Jędrzejewski – 16. najbogatszy Polak wg Forbes 2013, większościowy udziałowiec Mostostal Zabrze oraz przedstawiciele Instytutu na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris
wiarawbiznesie.pl | Jedność, Jakość, Bezpieczeństwo +48 502 265 577 |[email protected]

 

Program konferencji 29 maja – Mielec

9:30 – 10:00 – Rejestracja

10:00 – 10:15 – Oficjalne otwarcie przez władze rządowe i samorządowe

10:15 – 11:00 – Moralność i etyka w prowadzeniu biznesu – ks. Przemysław Król

11:00 – 11:45 – Edukacja finansowa i ekonomiczna – Tomasz Sztreker

11:45 – 12:15 – Przerwa kawowa

12:15 – 13:00 – Instytut Ordo Iuris

13:00 – 13:45 – Panel Dyskusyjny- ks. Przemysław Król, przedstawiciel Instytutu Ordo Iuris, przedsiębiorca

13:45 – 14:00 – Zakończenie – Tomasz Sztreker

Struktura Konferencji

 Wykłady główne poprowadzą: – Tomasz Sztreker, prezes Polskiej Akademii Biznesu, który przekaże wiedzę z zakresu finansów i ekonomii oraz – przedstawiciele Instytutu na rzecz kultury Prawnej Ordo Iuris, którzy przekażą wiedzę z zakresu prawa

 Panel dyskusyjny – to dyskusja z uczestnikami wraz z 3-4 specjalistami z danej tematyki, mająca na celu włączenie i rozmowę osób biorących udział w konferencjach oraz zebranie rekomendacji/uwag zgromadzonych przedsiębiorców. Dotyczyć będą styku biznesu, prawa i KNS.

 Po zakończeniu ostatniej konferencji w ciągu 5 miesięcy chcemy stworzyć dokument, który zostanie przesłany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do odpowiedniej Komisji Episkopatu Polski.

Grupa docelowa

1. Polscy przedsiębiorcy (głównie małe i średnie firmy)

. 2. Prawnicy, ekonomiści.

3. Specjaliści związani z tematyką katolickiej nauki społecznej.

 

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa