W Cieniu Jupiterów Mielec
navigator
fratelli
Image default
Informacje

To już pewne. Na zabytki z terenu powiatu mieleckiego przeznaczono 100 tys. zł

Zarząd Powiatu Mieleckiego informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 100 tys. zł na dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót  budowlanych przy  zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,  realizowanych w 2016 roku.

Działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 7  ustawy z  dnia 5  czerwca  1998r.  o  samorządzie   powiatowym  / t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445  z  późn. zm. /, art. 81 ustawy z  dnia 23 lipca  2003r.  o  ochronie  zabytków i opiece nad zabytkami /t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1446 z późn. zm. /, uchwały Nr XVIII/151/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, oraz Uchwały Nr XVIII/107/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na rok 2016

Zarząd Powiatu Mieleckiego informuje  o przyznaniu dotacji w kwocie 100 tys. zł na dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót  budowlanych przy  zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,  realizowanych w 2016 roku.

– Zabytki są naszym wspólnym dobrem, dlatego musimy o nie dbać. Początkowo kwota przeznaczona na ich cele miała być mniejsza, jednak zarząd zdecydował o jej zwiększeniu. 100 tys. zł  zostało racjonalnie podzielone na te zabytki, na które został złożony akces, a które zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję do spraw oceny wniosków i omówione za posiedzeniu zarządu powiatu –powiedział starosta  powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła.

 

L.p.

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa zadania

Kwota przyznanejdotacji

/w zł/

1.

Parafia Rzymsko-Katolicka w Czerminie

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz odnowienie tynków i części posadzki w zabytkowym kościele parafialnym

8 000,-

2.

Parafia Rzymsko-Katolicka w Jaślanach

Odnowienie i konserwacja drzwi wewnętrznych /11 szt./ w zabytkowej plebani

5 000,-

3.

Parafia Rzymsko-Katolicka
 p.w. Św. Mateusza

w Mielcu

Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku dzwonów w zabytkowej dzwonnicy przykościelnej

15 000,-

4.

Parafia Rzymsko-Katolicka w Chorzelowie

Odnowienie zniszczonej przynależności zabytku oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku ogrodzenia kościoła parafialnego

35 000,-

5.

Parafia Rzymsko-Katolicka w Przecławiu

Całkowite odtworzenie okien i okiennic oraz drzwi

 i ościeżnic w zabytkowej kaplicy Św. Bernarda

w Przecławiu

8 000,-

6.

Parafia Rzymsko-Katolicka w Gawłuszowicach

Wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej części składowych zabytku w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku w zabytkowym kościele parafialnym – dotyczy stropu kościoła i dachu

      22 000,-

7.

Parafia Rzymsko – Katolicka w Sarnowie

Wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej części składowej w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku, chóru

w zabytkowym kościele parafialnym

        7 000,-

 

 

RAZEM

100 000,-

 

13095752_1710521132536525_8088862145552629328_n

 

 

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa