W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

To sytuacja nowa i niewytłumaczalna – pisze magistrat do Wojewody i Ministra

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG  – pisma magistratu do Wojewody i Ministra

W dniu 21 kwietnia 2021 r. na stronach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego ukazały się listy wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) – nabór lipiec 2020. Niestety, zarówno na liście podstawowej jak i rezerwowej nie zostały uwzględnione wnioski mieleckiego magistratu, a brak uzasadnienia takiego stanu rzeczy, jest sporym zaskoczeniem. 

Warto podkreślić, że 17 grudnia 2020 r. otrzymaliśmy pismo z informacją, że „zadanie zgłoszone w naborze wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych, który został ogłoszony w dniu 09.07.2020 r. zostało ujęte na liście zadań gminnych/powiatowych […]” – dlaczego zatem informacje zawarte w piśmie nie znalazły potwierdzenia wraz z ogłoszoną listą wniosków, które otrzymały dofinansowanie bądź trafiły na listę rezerwową? Za względu na szereg niejasności, Urząd Miejski w Mielcu wystąpił do Wojewody Podkarpackiego oraz Ministra Infrastruktury z prośbą o wyjaśnienie sprawy. 

Przypomnijmy, że w sierpniu 2020 r., w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Gmina Miejska Mielec złożyła dwa wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 7,6 mln zł:

1) dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 10 3692 R – ul. Szafera w Mielcu

w km 0+034,30 – 1+121,06 wraz z budową skrzyżowania typu „małe rondo” na

skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego” oraz

2) dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 10 3161 R – ul. Osiedlowej w Mielcu

w km 0+003,10 – 0+902,30”.

Fakt, że mimo złożonych wniosków, żaden z nich nie znalazł się choćby na liście rezerwowej, powoduje brak jakichkolwiek możliwości uzyskania środków na dofinansowanie realizacji niezwykle istotnych zadań inwestycyjnych. Dotychczas, wnioski, które nie znajdowały się na liście podstawowej, trafiały właśnie na listę rezerwową. W takiej sytuacji, dwukrotnie już znalazła się nasza gmina, i mimo tego, że wnioski były na odległych miejscach list rezerwowych, w obu przypadkach, w wyniku pojawiających się oszczędności poprzetargowych, bądź też rezygnacji niektórych gmin z realizacji inwestycji,  udało się pozyskać środki finansowe i skutecznie realizować zaplanowane zadania. Sytuacja, w której wnioski nie zostały zamieszczone nawet na liście rezerwowej, całkowicie eliminuje możliwość realizacji wskazanych we wnioskach zadań inwestycyjnych.

Jest to sytuacja nowa i niewytłumaczalna, dlatego apelujemy o weryfikację zaistniałego stanu rzeczy, wyjaśnienie przyczyn nieumieszczenia zadań Gminy Miejskiej Mielec na żadnej z list zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów, a opublikowanych na stronach Urzędu Wojewódzkiego, oraz wnioskujemy o przywrócenie zadań Miasta Mielca na listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania ze środków Funduszu. Niestety obecny brak transparentności przyznawania rządowych dofinansowań wzbudza nasz niepokój i pozostawia wiele pytań, na które mamy nadzieję wkrótce otrzymamy odpowiedzi.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa