W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie Materiały video

Trwa budowa parku sensorycznego w Mielcu [FOTO, VIDEO, DRON]

Powiat Mielecki realizuje prace przy budowie parku sensorycznego u styku ulic Sękowskiego i Lelewela. Z nowego obiektu skorzystamy jeszcze tego lata.

Niezagospodarowane jak dotąd tereny zielone przy siedzibie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu nabierają nowych kształtów. Powstający tu park ma być miejscem wypoczynku zarówno dla starszych i młodszych mieszkańców powiatu, jak również – dla osób z dysfunkcjami sensorycznymi i motorycznymi. Oprócz spacerowych alejek, siedzisk i urządzeń do zabawy i edukacji dla dzieci, w parku wydzielonony zostanie fragment przestrzeni przeznaczony do ćwiczeń i symulacji ruchowych. Powstanie też enklawa roślin umożliwiająca poznanie walorów smakowych i zapachowych.

Ta dedykowana jest w szczególności podopiecznym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, której siedziba ulokowana jest tuż obok miejsca inwestycji.

Przebudowę parku, według projektu pracowni „APA PETER PAN”, realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu. Za budowę oświetlenia, kanalizacji kablowej oraz monitoringu wizyjnego odpowiada firma Elektron-tech Michał Goński, a za wyposażneie parku w niezbędny sprze i małą rchitekturę – firmy ROYAL PLAY oraz SEEDiA Sp. z o.o. 

Zadanie będzie kosztować 1 396 095,94 zł i zostanie dofinansowane ramach projektu pn. „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości