W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Trwa doposażanie radomyskich szkół

Drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tablety, tablice interaktywne i projektory trafią do szkół z terenu radomyskiej gminy. Koszt przedsięwzięcia to nieco ponad 128 tys. zł.

Magistrat właśnie rozstrzygnął przetarg na doposażenie 11 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w pomoce dydaktyczne. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Grupa Invest sp. z o.o. z Giedlarowej koło Leżajska, która opiewa w sumie na kwotę 128,2 tys. zł.    

Zamówienie obejmuje dostawę do szkół m.in.: drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, tabletów, tablic interaktywnych, projektorów, elektroskopów. Ponadto do podstawówki w Dulczy Małej trafią takie specjalistyczne pomoce dydaktyczne, jak beczka sensoryczna, tunel sensoryczny, zestaw piłek sensorycznych i kafelki sensoryczne. Wykonawca dokona montażu i instalacji sprzętu, jak również instruktażu obsługi. 

Przedsięwzięcie w 85 procentach finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowych IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Zobacz też...