W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Trwa weryfikacja projektów MBO

Do poszczególnych wydziałów merytorycznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu trafiło do oceny 12 projektów ogólnomiejskich i 22 projekty lokalne, które zgłosili mieszkańcy naszego miasta w nowej edycji Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.  

To drugi etap realizacji MBO 2022 w którym zgłoszone propozycje są weryfikowane pod względem zgodności z prawem, wykonalności technicznej oraz spełnienia wymogów formalnych. Oceny dokonuje Komisja do spraw Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Na jej czele stoi Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Paweł Pazdan.

Aby projekt został zakwalifikowany do kolejnego etapu musi spełniać kryterium ogólnodostępności i powinien dotyczyć zadań własnych gminy o okresie realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Jeżeli projekt nie spełnia wymogów formalnych komisja wzywa wnioskodawcę projektu do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania (pod rygorem niedopuszczenia projektu do głosowania).

Ocena spełnienia wymogu wykonalności technicznej obejmuje przede wszystkim weryfikację szacunkowych kosztów realizacji zadania wskazanych przez wnioskodawcę. Także w tym przypadku w razie wątpliwości dotyczącej wykonalności technicznej projektu komisja wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień. Możliwa jest w takim przypadku korekta zakresu projektu.

Tradycyjnie najwięcej pracy w ramach komisji do spraw MBO mają Wydział Inwestycji oraz Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. Projektów ogólnomiejskich i lokalnych o charakterze inwestycyjnym zgłoszono jedenaście. Jedenastoma projektami zajmuje się także wydział OŚGO – są to głównie place zabaw, siłownie zewnętrzne, wybiegi dla psów oraz zadania związane z zielenią miejską. Pozostałe zgłoszone projekty oceniają MOSiR, SCK, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Biuro Promocji i Sportu oraz Wydział Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej.

Po przeprowadzonej weryfikacji zgłoszonych projektów komisja przekazuje Prezydentowi Miasta Mielca informację zawierającą listy projektów dopuszczonych do głosowania. Takie listy zostaną podane do publicznej do dnia 10 września.

Przypominamy, że głosowanie mieszkańców na dopuszczone projekty odbędzie się w dniach 20-30 września.

DCIM\105GOPRO
e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa