W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Uczniowie z możliwością poszerzania wiedzy w Gminie Radomyśl Wielki

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/20 w 12 szkołach na terenie Gminy Radomyśl Wielki wznowiono realizację zajęć dydaktycznych, wyrównawczych i rozwijających.

Są one realizowane w ramach unijnego projektu „Łączymy siły – działamy! Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach Gminy Radomyśl Wielki”. Zgodnie z założeniami projektu w tym roku każda grupa uczniów zrealizuje 32 godzinny cykl zajęć.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej – 2 grupy (język angielski, język niemiecki);

Szkoła Podstawowa w Dulczy Wielkiej – 2 grupy (matematyka, język angielski);

Szkoła Podstawowa w Janowcu – 4 grupy (matematyka, jezyk angielski);

Szkoła Podstawowa w Partyni – 3 grupy (matematyka, język angielski);

Szkoła Podstawowa w Podborzu – 4 grupy (informatyka, język angielski, matematyka);

Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim – 3 grupy (język angielski, matematyka, przyroda);

Szkoła Podstawowa w Rudzie – 2 grupy (matematyka, przyroda);

Szkoła Podstawowa w Zdziarcu – 2 grupy (matematyka, język angielski);

Szkoła Podstawowa w Żarówce – 2 grupy (przyroda, informatyka);

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej – 2 grupy x 40 godzin (przyroda, informatyka);

Zajęcia rozwijające:

Szkoła Podstawowa w Dąbiu – 3 grupy (informatyka, matematyka, język angielski);

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej – 3 grupy (język angielski, język niemiecki, informatyka);

Szkoła Podstawowa w Dulczy Wielkiej – 8 grup (informatyka, matematyka, język angielski, przedmioty przyrodnicze: eksperymenty fizyczne, eksperymenty chemiczne);

Szkoła Podstawowa w Janowcu – 4 grupy (matematyka, informatyka, język angielski);

Szkoła Podstawowa w Partyni – 6 grup (matematyka, język angielski, informatyka, przyroda);

Szkoła Podstawowa w Podborzu – 4 grupy (informatyka, język angielski, matematyka);

Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim – 9 grup (język angielski, matematyka, informatyka, przyroda);

Szkoła Podstawowa w Rudzie – 3 grupy (informatyka, przyroda, jezyk angielski);

Szkoła Podstawowa w Zdziarcu – 3 grupy (informatyka, matematyka, zajecia geograficzno-astronomiczne);

Szkoła Podstawowa w Żarówce – 7 grup (przyroda, informatyka, robotyka);

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej – 7 grup x 40 godzin (przyroda, informatyka/robotyka, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne);

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Pniu – 7 grup x 40 godzin (zajęcia komputerowe);

Łącznie w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020 r. zostanie zrealizowanych 3008 godzin zajęć w 90 grupach, w których weźmie 599 udział  uczniów.

Ponadto w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dulczy Małej realizowane są zajęcia rehabilitacji ruchowej, a w szkole w Pniu – zajęcia rewalidacyjne.

Projekt Łączymy siły – działamy! Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach Gminy Radomyśl Wielki realizowany jest ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu – 1.533.226,93 zł

Wartość dofinansowania – 1.456.454,77 zł, w tym dofinansowanie UE – 1.303.242,89 zł


Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa