19 listopada 2019 (wtorek) - 6:11
Uczniowie Zespołu Szkół w Radomyślu wyjadą na praktyki do Austrii
Uczniowie Zespołu Szkół w Radomyślu wyjadą na praktyki do Austrii
Uczniowie Zespołu Szkół w Radomyślu wyjadą na praktyki do Austrii
Informacje

Uczniowie Zespołu Szkół w Radomyślu wyjadą na praktyki do Austrii

20 uczniów Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim pojedzie na zagraniczne praktyki zawodowe. Wszystkie koszty praktyk pokrywa Unia Europejska.

Wyjazd na praktyki będzie możliwy dzięki przedsięwzięciu, które radomyska szkoła zrealizuje w ramach programu Erasmus Plus. Projekt pt. „Profesjonalni handlowcy i informatycy w Unii Europejskiej”, uzyskał akceptację Agencji Narodowej, co oznacza, że w październiku 20 najlepszych uczniów Zespołu Szkół odbędzie miesięczne praktyki zagraniczne w austriackiej Karyntii.

Uczniowie Zespołu Szkół w Radomyślu wyjadą na praktyki do Austrii

Młodzież kształcąca się w zawodach technik handlowiec i technik informatyk będzie miała możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego pracując w austriackich przedsiębiorstwach usługowo – handlowych i gastronomicznych pod kierunkiem wykwalifikowanych fachowców z branży informatycznej i handlowej. Instytucja partnerska z Austrii „ Bildungsberatung & Schülervermittlungsagentur” to instytucja posiadająca kilkuletnie doświadczenie w organizowaniu praktyk zagranicznych dla uczniów kształcenia zawodowego oraz w koordynowaniu projektów europejskich co jest gwarancją tego, iż projekt będzie na odpowiednim poziomie zarówno od strony administracyjnej (dokumenty, umowy itp..) jak i od strony kształcenia uczniów w czasie stażu. Wyjazd na zagraniczny staż będzie dla uczniów Zespołu Szkół wielką szansą na podniesienie poziomu kompetencji językowych, a także umiejętności zawodowych w kontekście ich przydatności na rynku pracy. Uczestnicy stażu rozwijać będą również swoją osobowość, postawę, zachowanie, horyzonty, tak aby rozumieć wartości europejskie.

Projekt przyczyni się także do poprawy współpracy międzyludzkiej oraz międzykulturowego zrozumienia. Po zakończeniu projektu uczestnicy otrzymają od partnerów dokument Europass oraz ocenę za osiągnięte efekty uczenia się zgodnie z systemem ECVET, które są uznawane w całej Unii Europejskiej.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i jest formą nagrody dla najzdolniejszych uczniów. Wszystkie koszty projektu tzn. koszty zakwaterowania, wyżywienia, podróży , a nawet kieszonkowe finansowane są w 100% przez Unię Europejską, a ogólny koszt projektu to 55 tysięcy Euro.
Opr. Jolanta Erazmus – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim i koordynator projektu

Uczniowie Zespołu Szkół w Radomyślu wyjadą na praktyki do Austrii
Uczniowie Zespołu Szkół w Radomyślu wyjadą na praktyki do Austrii
Uczniowie Zespołu Szkół w Radomyślu wyjadą na praktyki do Austrii
Uczniowie Zespołu Szkół w Radomyślu wyjadą na praktyki do Austrii

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości