W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Udany finisz inwestycji drogowych w Powiecie Mieleckim

Udany finisz inwestycji drogowych w Powiecie Mieleckim. Zakończone zostały kolejne ważne inwestycje poprawiające stan infrastruktury drogowej w regionie.

Zakończył się remont dróg powiatowych w Nr 1 175R relacji Tuszyma – Przecław – Radomyśl Wielki oraz drogi Nr 1 182R relacji Brzeźnica – Radomyśl Wielki (2,8 km). Koszt wykonanych prac remontowych to kwota 952 tys. PLN. Wkład Gminy  Radomyśl W. wyniósł 190 tys. PLN, dofinansowanie Powiatu Mieleckiego – 191 tys. PLN. Pozostała kwota – 571 tys. PLN pochodziła – jako dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycje zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. Dębica.

Druga inwestycja drogowa zrealizowana w tamtym rejonie to powiatowa Nr 1 180R relacji Dębica – Zdziarzec. Podobnie, jak poprzednio, również i ten remont możliwy był dzięki montażowi finansowemu Gminy Radomyśl W. (260 tys. PLN), Powiatu Mieleckiego (717 tys. PLN) oraz FDS (1.466 tys. PLN). Łączny koszt tej inwestycji to kwota 2.444.404,13 PLN.

Mieszkańcy Gminy Przecław i okolic na koniec roku mogli się ucieszyć z zakończonej przebudowy mostu na potoku Ruda w miejscowości Dobrynin, w ciągu drogi powiatowej nr 1 176R Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa. Przeprawa  mostowa posadowiona została na palach żelbetonowych. Obecnie długość mostu wynosi 9 metrów. Jego szerokość użytkowa to 7 metrów, a całkowita aż 13,5 metra. Po obu stronach mostu wykonane zostały chodniki o szerokości 2 metrów każdy. Po remoncie most wytrzyma obciążenie do 40t.

Całkowity koszt tej inwestycji to kwota 1.482 tys. PLN  (w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury: 741 tys. PLN, Powiat Mielecki: 741 tys. PLN).

Wykonawca mostu była firma REMOST Sp. z o.o. Dębica.

Zobacz też...