W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Umowa na budowę II etapu zbiorników retencyjnych podpisana!

Nieco ponad trzy miesiące temu podpisana została umowa z wykonawcą na budowę pierwszego etapu zbiorników retencyjnych. Prace te idą zgodnie z planem, a dziś (20 grudnia) Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski zawarł kolejną umowę, na mocy której już wkrótce ruszy drugi etap budowy zbiorników. 

Najkorzystniejszą ofertę w ramach kryteriów ceny oraz okresu gwarancji zaproponowała firma Santex i to ona zajmie się budową drugiego etapu zbiorników retencyjnych, które znajdą się koło Hotelu Polskiego. Zakres prac obejmuje:

  1. budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi,
  2. budowa zbiorników retencyjnego z rur DN2800 i DN3000 i komór KR-D1-1  i KR-D1-6,
  3. budowa osadnika OS i separatora lamelowego SP,
  4. budowa pompowni ścieków P1, 
  5. budowa przyłącza energetycznego  oraz układu sterowania pompownią,
  6.  przebudowę istniejącego wodociągu,
  7. zabezpieczenie istniejących i projekt. linii kablowych energetycznych  i teletechnicznych, 
  8. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

– Dzisiejsze podpisanie kolejnej umowy na budowę zbiorników retencyjnych przybliża nas do celu, który wyznaczyliśmy sobie jakiś czas temu – mówi Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski. – Dążymy, by problem podtopień w centrum miasta został rozwiązany, a dzięki zbiornikom tak właśnie będzie. To ogromna inwestycja, dlatego dzisiejszy dzień jest dla nas szczególnie ważny – dodaje Prezydent.

Koszt realizacji drugiego etapu to 6 849 130,96 zł, a termin wykonania przedmiotu umowy to 31.12.2020 r. 

Warto przypomnieć, że łączny koszt projektu pn. „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” wynosi 29 192 865,52 zł z czego 20 173 506,45 złotych stanowi dofinansowanie jakie Gmina Miejska Mielec otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. 

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa